MKRPA Gorlice

Przydatne linki

www.parpa.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.narkomania.gov.pl
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.wotuw.malopolska.pl
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie

www.niebieskalinia.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

www.narkomania.org.pl
Poradnia Narkotykowa on-line