MKRPA Gorlice

„ Narkotyki i Dopalacze zabijają – szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

13 czerwca 2019

12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach  odbyło się spotkanie z p. Robertem Bretnerem specjalistą i ekspertem krajowym ds. narkotyków i dopalaczy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wykład był skierowany do funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej  oraz pedagogów z gorlickich szkół miejskich. Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, który  we wstępie nawiązał do kampanii edukacyjnej ogłoszonej  przez Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji pn „ Narkotyki i Dopalacze zabijają – szkoda Ciebie  na takie patoklimaty” realizowanej w ramach programu „ Razem Bezpieczniej”  do której przystąpiło Miasto Gorlice.

Asp. szt. Robert Bretner - były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, konsultant MSWiA oraz delegat do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Poza tym współpracował m.in. z przedstawicielami Interpolu i Europolu. Pan Robert Bretner od 25 lat zajmuje się problematyką uzależnień wśród młodzieży. Obecnie pracuje w Wydziale Prewencji Kryminalnej Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Jest organizatorem i koordynatorem licznych przedsięwzięć  z obszaru przeciwdziałania narkomanii.

Tematem wystąpienia było narastające zagrożenie przestępczością i narkomanią, a także nowe zagrożenia w świecie narkotyków.

Jak podkreślał ekspert, w większości  przypadków substancje te są znacznie bardziej niebezpiecznie niż „tradycyjne” narkotyki – w szczególności  jeśli chodzi o leczenie zatrutych nimi pacjentów.
W skład dopalaczy mogą wchodzić nie tylko substancje psychoaktywne, lecz także różnego rodzaju inne trucizny. „Mogą to być substancje żrące, mogą to być sole metali ciężkich, mogą to być również rozpuszczalniki organiczne, mogą to być trutki na szczury”.

Jeszcze innym zagrożeniem związanym z dopalaczami jest to, że działają one znacznie szybciej od „klasycznych” narkotyków: pierwsza reakcja może nastąpić nawet w ciągu 20-40 sekund od zażycia. „Działanie substancji jest więc tak silne, że pacjent, który ją przyjmuje, traci natychmiast kontakt z otoczeniem”. Narkotyki i dopalacze  to śmierć – przekonywał Bretner.

Aby skutecznie obronić młodzież od ich zażywania należy jej stworzyć odpowiednie warunki samorealizacji poprzez rozwijanie pasji, zainteresowań, rozbudowę infrastruktury sportowej

.
         Spotkanie koordynował Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach w ramach realizacji zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1

  1

 • Powiększ zdjęcie 2

  2

 • Powiększ zdjęcie 3

  3

 • Powiększ zdjęcie 4

  4

 • Powiększ zdjęcie 5

  5

 • Powiększ zdjęcie 6

  6

 • Powiększ zdjęcie 7

  7