Spotkanie grupy interdyscyplinarnej w Domu -Polsko Słowackim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2019

W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie grupy interdyscyplinarnej w Domu Polsko – Słowackim w Gorlicach.

W ramach spotkania miało miejsce omówienie „Diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów gorlickich szkół miejskich i ponadgimnazjalnych przeprowadzonej w roku 2018 na terenie Miasta Gorlice”. W roli prelegenta wystąpił p. Dawid Droździkowski – psycholog, trener, socjoterapeuta. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach, Pełnomocnik Burmistrza Wadowic ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, współtwórca i partner zarządzający Centrum Działań Profilaktycznych, prezes Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych. Jest doświadczonym twórcą i realizatorem licznych projektów szkoleniowych i badawczych w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.

W dalszej części spotkania odbyły się rozmowy i konsultacje uczestników spotkania, czyli przedstawicieli placówek i instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Ostatnią częścią spotkania było szkolenie „Wychowanie do wolności”, które poprowadził p. Tomasz Gubała – pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyk, autor programów profilaktycznych CUDER, Archezja, Autorytety oraz realizator wielu programów profilaktycznych i kampanii społecznej „No-promil, No-problem”. Założyciel i prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja.

W spotkaniach grupy interdyscyplinarnej uczestniczą nauczyciele i pedagodzy z terenu miasta i powiatu gorlickiego  oraz przedstawiciele instytucji działających  w obszarze profilaktyki uzależnień tj. Policji, kuratorów sądowych,  PCPR i placówek op-wych. Spotkania grupy interdyscyplinarnej koordynuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach przy współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  Gorlicach.

Współpraca ta prowadzona jest w ramach realizacji zadań z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 2019.

Autor: tekst i zdjęcia Pordania Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorlicach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie fot.1

  fot.1

 • Powiększ zdjęcie fot. 2

  fot. 2

 • Powiększ zdjęcie fot.3

  fot.3

 • Powiększ zdjęcie fot.4

  fot.4

 • Powiększ zdjęcie fot.5

  fot.5

 • Powiększ zdjęcie fot.7

  fot.7